Gehoorproblemen bij kinderen

Als ouder maken we ons altijd zorgen over het welzijn van onze kinderen. Het is echter - zeker bij jonge kinderen - niet altijd eenvoudig om te bepalen of een kind goed hoort. Gelukkig wordt het gehoor van kinderen in ons land goed opgevolgd. Kind en Gezin voert een gehoorscreening uit in de eerste levensweken, daarna volgt het CLB het gehoor van uw kind op bij de start van de schoolloopbaan, tijdens de lagere schooljaren en bij vermoedens van gehoorverlies.

Bij twijfel over het gehoor van uw kind is dit echter niet voldoende. In dat geval laat u de oren van uw kind best nakijken door een NKO-arts en een audioloog.

Het is dus belangrijk om aandacht te besteden aan de signalen die uw kind u mogelijk geeft en om actie te ondernemen als u bezorgd bent over zijn of haar gehoor. Vroegtijdige detectie en interventie kunnen cruciaal zijn voor het welzijn en de ontwikkeling van het kind. Aarzel niet om contact op te nemen met een specialist als u vragen of zorgen hebt over het gehoor van uw kind.

Hoe weet ik of mijn kind goed hoort?

Observeren van reacties

Hoe reageert uw kind op geluiden in zijn of haar omgeving? Gaat hij of zij in op stemmen, geluiden van speelgoed of andere alledaagse geluiden? Als u merkt dat uw kind niet lijkt te reageren op geluiden zoals andere kinderen dat doen, kan dit een teken zijn van gehoorverlies. 

 Spraak- en taalontwikkeling

Kinderen leren taal door te luisteren naar de geluiden om hen heen en deze na te bootsen. Natuurlijk ontwikkelt elk kind op zijn of haar eigen tempo maar wanneer opvalt dat uw kind achterloopt in zijn spraakontwikkeling, kan dit wijzen op gehoorproblemen. 

Gedragsveranderingen

Gehoorverlies kan er voor zorgen dat kinderen zich moeilijker kunnen uitdrukken en/of dat ze minder goed verstaan wat er rondom hen gebeurt. Daardoor kunnen ze gefrustreerd raken, zich terugtrekken of zich ongemakkelijk voelen in sociale situaties. 

Problemen op school

Indien uw kind moeite heeft met communiceren of achterblijft in zijn of haar schoolwerk, kan dit een indicatie zijn van gehoorverlies. Kinderen met gehoorverlies kunnen moeite hebben om de instructies van hun leraren te horen en te begrijpen. 

Mogelijke gevolgen van onbehandeld gehoorverlies bij jonge kinderen

Gehoorverlies bij jonge kinderen dat niet opgemerkt en/of behandeld wordt, kan veel gevolgen hebben: spraak-en taakontwikkelingsproblemen, leerachterstand, vertraging in  sociale en emotionele ontwikkeling, moeite om te verbinden met anderen, minder zelfvertrouwen, emotionele en gedragsproblemen...

Gelukkig blijft gehoorverlies in België zelden onopgemerkt en zijn onze kinderaudiologen bij Hoorexpert De Kade goed opgeleid en zeer ervaren om de juiste oplossing te bieden. Op die manier worden de ontwikkelkansen van uw kind gemaximaliseerd.

Kinderaudiometrie

Wist u dat wij drie audiologen in huis hebben die gespecialiseerd zijn in kinderaudiometrie? Jonge kinderen kunnen niet zomaar getest worden zoals volwassenen, gelukkig zijn onze kinderaudiologen gespecialiseerd in het betrouwbaar in kaart brengen van het gehoor van zeer jonge kinderen. We hebben hiervoor een uitgebreid aantal testen:

  • Oto-akoestische emissies (OAE)
  • Tympanometrie
  • Behavioral Observation Adiometry (BOA)
  • Visuele Responsaudiometrie (VRA)
  • Spelaudiometrie
  • Toonaudiometrie
  • Spraakaudiometrie in stilte
  • Spraakaudiometrie in ruis

Hooroplossingen voor kinderen

Net als bij volwassenen bieden hoorapparaten een goede oplossing voor kinderen met gehoorverlies. In tegenstelling tot volwassenen, hebben kinderen graag kleurrijke hoorapparaten. Een eerste glimlach verschijnt dan ook vaak wanneer ze kunnen kiezen uit een waaier aan mooie kleuren. 

Kinderen hebben kleinere oren dan volwassenen dus het geluid bereikt het gehoororgaan op een andere manier, ook de verwerking van het geluid verloopt niet helemaal hetzelfde. De verschillende merken waar we mee samenwerken hebben zich hierin gespecialiseerd en bieden hoorapparaten aan die rekening houden met die verschillen. Ze ontwikkelden specifieke rekenregels op maat van kinderen. Hier toont uw kind vaak een tweede glimlach. De meeste kinderen dragen, na wat wennen, met plezier hun hoorapparaten want het is hun toegangspoort tot communicatie met mama, papa, broer, zus,... Vraag gerust raad, advies en meer info aan uw audioloog.

Om de 3 jaar hebben kinderen recht op terugbetaling van de mutualiteit waarbij de kosten die gemaakt worden bij de aanschaf van hoorapparaten grotendeels worden terugbetaald.

Heeft mijn kind revalidatie nodig?

De meeste kinderen komen in aanmerking voor revalidatie. Met een multidisciplinair team wordt onderzocht wat de noden van uw kind zijn om optimale ontwikkelkansen te krijgen.

Een logopedist geeft bijvoorbeeld spraak- en taalontwikkeling en volgt deze ontwikkeling samen met de audioloog op. Een psycholoog kan de socio-emotionele ontwikkeling opvolgen, een NKO-arts volgt het gehoor op, etc. 

Gehoorverlies in klas

Tegenwoordig kunnen veel kinderen met gehoorverlies zonder problemen meevolgen in het gewoon onderwijs, met behulp van hoorapparaten en hoorhulpmiddelen. Deze kinderen kunnen deelnemen aan de lessen met behulp van FM-systemen waardoor ze de stem van de leraar rechtstreeks opvangen in de hoorapparaten. Leerlingen met gehoorproblemen lopen hierdoor geen leerachterstand op t.o.v. leeftijdsgenoten. Het is belangrijk dat de leraar attent is voor eventuele moeilijkheden.

Sommige kinderen met ernstiger gehoorverlies kunnen baat hebben bij speciale onderwijsprogramma's die zijn afgestemd op hun specifieke behoeften. 

Veelgestelde vragen

Ja, we bieden een reeks gehoorbescherming die speciaal zijn ontworpen voor kinderen. Het is essentieel om het gehoor van kinderen te beschermen, bv. om veilig te kunnen zwemmen bij oorontstekingen. Ons team kan u adviseren over de meest geschikte opties voor uw kind.


Kinderen zien opgroeien tot zelfzekere jongvolwassenen is een privilege. Als kinderaudioloog je steen(tje) kunnen bijdragen is fantastisch.


Annick, An & Elien

Kinderaudiologen met expertise CAR