Centrum Ambulante Revalidatie

CAR Spermalie

Hoorexpert De Kade werkt nauw samen met het Centrum Ambulante Revalidatie (CAR) Spermalie.  

CAR Spermalie staat al meer dan 55 jaar garant voor kwalitatief hoogstaande, gespecialiseerde, ambulante diagnostiek en behandeling in de Brugse regio. Iedereen tussen 0 en 100 jaar met een vermoeden of een diagnose van gehoorverlies, van minstens 40 dB aan beide oren kan terecht in het CAR. Ook kinderen en volwassenen die in aanmerking komen voor terugbetaling van een cochleair implantaat kunnen in het CAR aanmelden voor onderzoek en therapie. Contacteer ons vrijblijvend, we leggen het u graag uit. Als u naar Hoorexpert De Kade komt, dan bent u uiteraard niet verplicht om therapie te volgen in het Centrum Ambulante Revalidatie.

Therapie in CAR spermalie

We houden rekening met de sterktes en de noden van elke cliënt. Er zijn diverse mogelijkheden tot therapie: logopedie, liplezen, auditieve training, baby-oudergroepen, informatieavonden voor partners van volwassenen met gehoorverlies… Een gespecialiseerde equipe van logopedisten, audiologen, kinesitherapeut, maatschappelijk werker, psycholoog en de NKO-arts staan in voor de behandeling op maat. Het CAR is een erkende gespecialiseerde tweedelijnsdienst waardoor de onderzoeken en therapieën grotendeels betaald worden door de zorgkas. De cliënt betaalt enkel het remgeld (2,20 euro/sessie).

Ligging

Door de ligging van het CAR nabij het AZ Sint-Jan , het CAW en het OCMW Brugge zijn we vlot bereikbaar met de wagen, de fiets en het openbaar vervoer.     

Als kinderaudioloog kun je vroegtijdig gehoorproblemen opsporen en interventies doen om de ontwikkeling van het kind te ondersteunen. 


An

Audioloog - gespecialiseerd in kinderaudiologie