Gehoorverlies

Wat is gehoorverlies?

Gehoorverlies is een aandoening waarbij iemand moeite heeft met het opvangen en verwerken van geluiden en spraak. Dit kan variëren van een lichte belemmering tot ernstige hinder in het dagelijks functioneren. Factoren zoals genetica, blootstelling aan lawaai, veroudering of ziekte kunnen bijdragen aan deze aandoening. Mensen met gehoorverlies ervaren vaak moeite met het volgen van gesprekken, het onderscheiden van geluiden en kunnen een vermindering in levenskwaliteit ervaren.

Hoe kan je gehoorverlies herkennen?

Gehoorverlies ontstaat meestal niet plots, maar de symptomen ontwikkelen zich geleidelijk aan gedurende meerdere jaren. Zo is het soms moeilijk om gehoorverlies bij uzelf te herkennen. 

Het herkennen van gehoorverlies begint met het opmerken van subtiele signalen, zoals het missen van bepaalde stukken in gesprekken, moeite hebben om de televisie te verstaan of wanneer u steeds meer inspanning moet leveren om te verstaan. Moet u vaker om herhaling vragen? Merken uw partner of kinderen op dat u moeite hebt met verstaan? Dan is verdere evaluatie door een audioloog of een NKO-arts sterk aangeraden.

Soorten gehoorverlies

Perceptief gehoorverlies

Perceptief gehoorverlies treedt op wanneer er schade is aan de haarcellen van het binnenoor of aan de gehoorzenuw, wat resulteert in moeilijkheden bij het verstaan van spraak en het waarnemen van geluiden. Dit soort verlies kan aangepakt worden met hoortoestellen of een cochleair implantaat.


Conductief gehoorverlies

Conductief gehoorverlies of geleidingsverlies treedt op wanneer geluiden niet goed worden doorgegeven door het buitenoor of het middenoor, vaak als gevolg van problemen met het trommelvlies of de gehoorbeentjes. Dit type gehoorverlies kan leiden tot gedempte geluiden of moeite met het horen van zachte geluiden. Hierbij wordt gekozen voor een hoortoestel, een botverankerd toestel of een operatie zoals het plaatsen van buisjes.

Jaarlijkse controle vanaf 50 jaar

Wist u dat ouderdomsslechthorendheid zich vanaf 45 jaar ontwikkelt en toeneemt naarmate u ouder wordt? Vandaar is het aangeraden om jaarlijks uw gehoor te laten controleren vanaf uw 50ste levensjaar indien u symptomen van gehoorverlies ervaart.  Hoe vroeger uw gehoorverlies opgemerkt wordt, hoe beter. Zo blijven de verbindingen tussen uw hersenen en uw oren actief en worden de beste resultaten behaald.

Veelgestelde vragen

Ons oor bestaat uit een uitwendig oor, een middenoor en een binnenoor. Haarcelletjes in het binnenoor vangen geluidstrillingen op en sturen deze door naar onze hersenen. Deze haarcellen sterven af wanneer we ouder worden. Ouderdomsslechthorendheid of presbyacousis is een proces dat we niet kunnen stoppen of vertragen. Net als grijs worden en rimpels krijgen, hoort dit er onvermijdelijk bij als we een jaartje ouder worden. Afhankelijk van genetische en omgevingsfactoren kan dit proces wel sneller gaan of eerder beginnen. De meeste mensen met presbyacousis zijn met hoorapparaten zeer tevreden.

De deur open zetten naar een groter comfort voor slechthorenden is een heel verrijkende job.


Hilde

Onthaal en administratie