Tinnitus

Wat is tinnitus?

Tinnitus, ook bekend als oorsuizen, is het ervaren van geluid in de oren of het hoofd zonder dat een externe geluidsbron aanwezig is. Het geluid kan af en toe of constant aanwezig zijn, kan variëren in frequentie (hoog of laag) en in luidheid (zacht of luid). Het geluid wordt vaak beschreven als het horen van een geruis, gefluit, gepiep, gezoem, geronk, etc.
Oorzaken van tinnitus

Tinnitus kan een gevolg zijn van een lawaaitrauma maar kan ook voorkomen bij onder andere slechthorendheid, verschillende ooraandoeningen (ziekte van Ménière, middenoorproblemen...), problemen met het kaakgewricht, nekklachten, mentale overbelasting, etc.

 Er zijn verschillende soorten tinnitus: 

  • Objectieve tinnitus: De tinnitus heeft een specifieke bron in het lichaam, meestal vasculair.
  • Subjectieve tinnitus: De tinnitus is enkel waarneembaar voor de patiënten en heeft geen specifieke gelokaliseerde bron.

Leven met tinnitus

Tinnitus kan voor sommige patiënten een belangrijke impact hebben op hun levenskwaliteit. Het heeft mogelijk een negatieve invloed hebben op hun slaapkwaliteit, concentratie, psychisch welzijn, etc. 

 Tinnitus kan ook gepaard gaan met: 

  • Hyperacousis = overgevoeligheid voor alle dagelijkse geluiden
  • Misofonie = overgevoeligheid voor specifieke geluiden bv. eetgeluiden
  • Phonofobie = angst voor bepaalde geluiden

Behandeling van tinnitus

In eerste instantie is het belangrijk om de oorzaak en/of uitlokkende factoren in kaart te brengen en te behandelen. Indien geen medische verklaring te vinden is, bestaan er verschillende behandelingsstrategieën om de tinnituslast te verminderen zoals bijvoorbeeld: Tinnitus Retraining Therapy (TRT), geluidstherapie, hoortoestellen en/of cognitieve gedragstherapie. Deze therapieën zijn complementair en kunnen dus worden ingezet naargelang uw noden.
Gezien er bij tinnitus vaak meerdere oorzaken of triggers aanwezig zijn, is een multidisciplinair behandeltraject in de meeste gevallen aangewezen. 
Bij Tinnitus Retraining Therapy (TRT) ligt de focus op de counseling en geluidstherapie om de gewenning aan het tinnitusgeluid te bevorderen waardoor de last die het veroorzaakt vermindert. Daarnaast kan er ook ondersteuning zijn van een kinesist en/of psycholoog.  

Van aanmelding tot onderzoek

Bij Hoorexpert De Kade maken we gebruik van een grondig en multidisciplinair onderzoeksproces om de tinnitus en/of overgevoeligheid voor geluid in kaart te brengen en te behandelen. We onderzoeken niet alleen uw gehoor en de impact van de klachten, maar ook andere gerelateerde factoren zoals houding, ademhaling en cognitieve mechanismen.

Het onderzoeks- en behandeltraject wordt altijd individueel afgestemd en staat steeds onder supervisie van een neus-keel- en oorarts.  

Voor de behandeling hanteren wij de principes van Tinnitus Retraining Therapy, eventueel aangevuld met kinesitherapie en cognitieve therapie. Ons team bestaat uit een NKO-arts, een audioloog, een psycholoog en kinesisten.  

Neem vandaag nog contact op voor een consultatie en start uw weg naar verbetering.


Boek nu uw consultatie

Consultatie boeken

Waarom kiezen voor Hoorexpert De Kade?

Van mens tot mens

Bij ons bent u geen nummer. Wij luisteren uitgebreid naar uw verhaal en zorgen voor een oplossing op maat.

Kenniscentrum

Dankzij onze ervaring zijn wij gespecialiseerd in kwetsbare doelgroepen (baby’s, mensen met een beperking...) en complexe situaties.

Ruime openingsuren

Onze audiologen zijn beschikbaar op afspraak van ‘s morgens 8 u tot ‘s avonds 19 u. Ook op zaterdagvoormiddag is een afspraak mogelijk.

Multidisciplinair team

Onze audiologen, NKO-artsen, maatschappelijk werkster... overleggen met elkaar om tot de beste oplossing te komen. We bieden u ook administratieve ondersteuning.

Veelgestelde vragen

Beter niet! Uw gehoor afschermen voor geluid met behulp van gehoorbescherming kan op het eerste moment verlichting van de klachten brengen, maar zorgt op lange termijn voor een omgekeerd effect en werkt hyperacusis in de hand. Draag dus enkel gehoorbescherming bij blootstelling aan te luide geluidsniveaus en niet voor dagelijkse geluiden!

Een expert aan het woord:

Patiënten met tinnitus komen vaak bij ons met een complexe zorgvraag. Hen na het traject zien vertrekken met een glimlach op het gezicht, daar doe ik het voor.


Annick

Audioloog gespecialiseerd in tinnitus, hyperacousis en kinderaudiologie