Gehoorproblemen

Waarom regelmatige hoortests cruciaal zijn

In ons druk dagelijks leven worden veel aspecten van onze gezondheid over het hoofd gezien en hier is gehoorverlies er één van. Dit deels omdat het ontstaan van gehoorverlies vaak eengeleidelijk proces is dat niet altijd merkbaar is in de beginstadia. Echter speelt gehoorverlies een belangrijke rol in een achteruitgang van onze kwaliteit van leven. Door regelmatig te testen, kunnen problemen snel geïdentificeerd en behandeld worden. Zelfs kleine veranderingen in het gehoor kunnen een grote impact hebben op iemands leven.
Gehoortesten zijn zeker niet enkel belangrijk voor ouderen aangezien gehoorproblemen mensen van alle leeftijden kunnen treffen. Factoren zoals blootstelling aan lawaai, genetica, infecties en bepaalde medicijnen dragen allemaal mogelijk bij aan gehoorverlies. Door regelmatig te testen, kunnen risicofactoren worden geïdentificeerd en aangepakt voordat ze tot ernstige problemen leiden.

Bovendien kan vroegtijdige detectie van gehoorproblemen helpen bij het voorkomen van sociaal isolement en depressie die vaak samengaan met gehoorverlies. Een goed gehoor is essentieel voor een goede communicatie, zowel thuis als op het werk of in ons sociaal leven. Het gehoor stelt ons in staat om contact te leggen met anderen en actief deel te nemen aan gesprekken en verschillende activiteiten. 
Ook zorgt gehoorverlies voor een verhoogde luisterinspanning. Dit houdt effectief de inspanning in die iemand moet leveren om mensen te verstaan. Hoe meer u moeite moet doen om te luisteren, hoe vermoeider u ’s avonds bent. Hoortoestellen helpen om de luisterinspanning wat te verlagen.

Wist u dat we horen met onze hersenen?

Hoe ouder we worden, hoe meer de goed werkende trilhaartjes in ons binnenoor afsterven. Wanneer gehoorverlies aanwezig is, worden de gehoorzenuwen steeds minder effectief in het doorgeven van signalen aan de hersenen. Als gevolg van afnemende auditieve prikkels, neemt ook het aantal verbindingen in de hersenen af. Zo zorgt gehoorverlies er voor dat ongebruikte delen van de hersenen wat verloren geraken. Daarom is het van groot belang dat we gehoorverlies op tijd opsporen, want hoe vroeger we starten met hoortoestellen, hoe beter deze hun werk kunnen doen. Doet u niets aan uw gehoorverlies, dan sterven de verbindingen tussen uw hersenen en uw oren steeds meer af. Wanneer u dan pas na enkele jaren met hoortoestellen begint, zijn deze verbindingen veel moeilijker te activeren en worden mogelijk minder goede resultaten behaald. Er vroeg bij zijn is dus de boodschap! 
Een goed gehoor is niet alleen belangrijk voor je algehele welzijn, maar het heeft ook een significante impact op je gezondheid. Zo stelde onderzoek van The Lancet Commission vast dat een verband kan gevonden worden tussen gehoorverlies en dementie. Zelfs bij een lichte gehoorverlies verdubbelt het risico op dementie. Bij matig gehoorverlies neemt dit risico toe tot drie keer, terwijl bij ernstig gehoorverlies de kans zelfs vijf keer zo groot is. Het onderzoek van The Lancet benadrukt dat gehoorverlies kan leiden tot cognitieve achteruitgang als gevolg van verminderde cognitieve stimulatie. Het onderzoek beveelt het gebruik van hoortoestellen aan voor mensen met gehoorverlies om hen zo te beschermen tegen cognitieve achteruitgang. Hoe vroeger u met hoortoestellen begint, hoe actiever de verbindingen tussen uw oren en hersenen, hoe kleiner de kans op dementie.
Wanneer moet u een hoortest inplannen? Wij raden aan om vanaf uw 50ste levensjaar een jaarlijkse hoortest af te nemen indien u symptomen van gehoorverlies ervaart. Door elk jaar uw gehoor te controleren, kunnen onze audiologen de evolutie van uw gehoorverlies nauwlettend opvolgen. Enkele symptomen van gehoorverlies kunnen zijn: meer om herhaling moeten vragen, de televisie luider moeten zetten, moeite hebben met gesprekken volgen in groep… 
Twijfelt u of u of iemand in uw omgeving nog goed hoort? Aarzel dan niet om uw gratis hoortest bij ons vast te leggen!

Bron

Livingston, Huntley, Sommerlad, et al. Dementia prevention, intervention, and care: 2020 report of the Lancet Commission. The Lancet. July 30, 2020

Deel dit bericht